SBO Klavervier

Koolzaadveld 1
6641 ST Beuningen
telefoon (024) 6772811
klavervier-sbo@oeverwal.nl
www.klavervier-sbo.nl
 

 
Speciaal Basisonderwijs Klavervier biedt kinderen, waarbij de ontwikkeling niet zo vanzelfsprekend verloopt, een klimaat waarin veiligheid, vertrouwen en respect de basis vormen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar school gaan, plezier hebben in het leren, vriendelijk met elkaar omgaan en denken: “Ik kan het !”
 
Net zoals iedere basisschool, streeft ook Klavervier naar het behalen van de eindtermen. Daarvoor is afstemming op de specifieke leerbehoefte van het kind noodzakelijk. Dat betekent dat er gewerkt wordt in verschillende, kleinere, instructiegroepen, waar nodig met individuele leerlijnen en andere methodes.
 
Het onderwijs is aangepast aan de leerling en niet andersom. De leerlingen stromen uit naar diverse vormen van voortgezet onderwijs, variërend van praktijkonderwijs tot HAVO.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl