de Vuurvlinder

Zanddonk 2
6641LT Beuningen
telefoon: 024 6771501
devuurvlinder@oeverwal.nl
www.devuurvlinder.school

Onderwijs op de Vuurvlinder is modern en betekenisvol!

Leerlingen ontwikkelen zich tot mensen die kritisch en creatief durven denken en handelen. Leerkrachten laten leerlingen hun talenten ontdekken, ontwikkelen en toepassen.
We doen een beroep op onderzoekende, ontwerpende en spelende vaardigheden. Zelfstandigheid, samenwerking en vrijheid/verantwoordelijkheid staan daarbij centraal.

Uitgangspunten in ons onderwijs:

• Ieder kind is uniek
• Betekenisvol leren in thema's
• Zelfstandigheid
• Verantwoordelijkheid
• Samenwerken
• Leren is een werkwoord
• Ouders zijn onderdeel van het leerproces
• Leerkracht is coach
• Methode is leermiddel
• Adaptiviteit door ict
• Werken in groepen
 
Wilt u dit alles eens met eigen ogen zien, dan bent u altijd van harte welkom!

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl