Basisschool de Ruyter

Kapittelweg 2b
6551 EB Weurt
Telefoon: (024) 677 17 31
deruyter@oeverwal.nl
www.deruyterweurt.nl


 
Samen zorgzaam
Onze dorpsgemeenschap Weurt kent één school: De Ruyter. Weurtenaren ontmoeten elkaar op onze school.

Zorg voor kinderen
Onze kinderen komen in het dorp, op school, thuis en in de vereniging in aanraking met allerlei opvattingen en levenswijzen. Wij leren onze kinderen hoe je samen-werkt, samen-speelt, samen-leeft. Wij leren hen hoe je vertrouwen in jezelf en in de anderen kunt hebben. Dat is ook voor het leren op school belangrijk want: “Lekker leren gaat pas lekker als je lekker in je vel zit”; “Lekker leren gaat pas lekker als je lekker in de groep zit”.

Zorg voor elkaar
Onze school werkt zoveel mogelijk in jaargroepen. Vanaf groep 3 geven wij groepsgewijs onderwijs. Een goede uitleg, instructie door de leerkracht aan de hele groep en kleine groepjes leerlingen vinden wij belangrijk. In alle groepen leren kinderen veel van elkaar. In onze lessen weven wij momenten in waar kinderen samenwerkend leren. In de bovenbouw maken we gebruik van werkwijzen waar kinderen, op weg naar het voortgezet onderwijs meer zelfstandig leren.
Zorg voor goed onderwijs
De Ruyter besteedt veel tijd aan het leren van feiten, begrippen, regels en principes om de wereld van de taal, het getal, de natuur en de mensen in het verleden en nu te kunnen begrijpen. Kennis verwerven, vaardigheden leren, denken, aangaan van relaties, je – zelfvertrouwen - ontwikkelen kan niet zonder taal. Het taal- en leesonderwijs heeft dan ook een belangrijke plaats in ons hele onderwijsaanbod.

Zorg voor resultaat
Het onderwijs is als ‘een gesprek zonder eind’. Het is nooit af! Elk jaar werkt onze school aan de eigen kwaliteit en goede resultaten. De leerkrachten leren van en aan elkaar en weten goed waar zij met het onderwijs heen willen:

      Zorg voor kinderen
      Zorg voor elkaar
      Zorg voor goed onderwijs:
      Zorgt voor resultaat

 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl