Onze visie

De scholen binnen Stichting Oeverwal bieden verschillende onderwijsconcepten. Verschillende denominaties zijn vertegenwoordigd: katholieke, protestants christelijke en openbare. Deze rijke verscheidenheid in het onderwijs en geloofs- en levensopvattingen is uitgangspunt. 

Oeverwalscholen bieden de zekerheid van kwalitatief goed onderwijs aan elk kind.
De zorg op de scholen binnen Stichting Oeverwal betreft ieder kind, opdat het zich in een veilige en uitdagende omgeving naar zijn mogelijkheden veelzijdig kan ontwikkelen.
Competente medewerkers zorgen voor ontwikkelingskansen en zo goed mogelijke resultaten.
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen worden gestimuleerd.
Op de scholen kunnen kinderen, ouders en leraren zichzelf zijn, zich veilig voelen, elkaar respecteren, ongeacht de verschillen die zij met zich meedragen.
Oeverwal staat open voor toekomstige ontwikkelingen.

De praktische invulling van onze visie staat beschreven in het Strategisch Beleidsplan.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl