Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Vanuit elke school van de stichting worden twee vertegenwoordigers afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (=GMR): één ouderlid en één personeelslid.

De GMR geeft instemming aan en/of advies over zaken die vanuit het bestuur als voorgenomen besluit worden voorgelegd. De GMR kan ook ongevraagd advies geven.

De GMR vergadert zeven keer op jaarbasis. Deze staan aangegeven op onze jaarkalender.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl