Bestuursstructuur

De bestuursstructuur is vorm gegeven middels een Raad van Toezicht (bestaande uit vijf leden) en een directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder is de heer G. van der Burgt. 

Op het bestuursbureau werken de volgende medewerkers:

mevr. T. Peer; financial controller
mevr. E. Jacobs; p&o
mevr. A. Nijboer; p&o / hr
dhr. P. de Klein; p&o  
mevr. W. Reuvers; management assistent

Secretariaat:
mevr. E. Baas
mevr. F. Willemsen

Daarnaast werken mevrouw M.Lumkes (onderwijs en kwaliteit) de heer O. Papenhoven (onderhoud) en de heer D. Grutters (bovenschools-ict) een aantal dagdelen op het bestuurskantoor.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de directeur bestuurder in het belang van alle stakeholders van de Stichting. 
 
De Raad van Toezicht heeft conform de statuten o.a. de volgende taken:
• Het uitoefenen van toezicht
• Werkgeverschap van de directeur bestuurder
• Besturing van de rechtspersoon, o.a. het opstellen van de statuten, benoemen van de directeur 
  bestuurder
• Goedkeuren van de jaarrekening/jaarverslag en de begroting 
 
De Raad van Toezicht hanteert de principes van het Policy Governance model, hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
• goed onderwijs vereist goed bestuur
• goed bestuur verdient goed toezicht
• goede statuten en afspraken topstructuur 
 
De Raad van Toezicht is voortdurend lerend en groeit nog steeds naar een volwassen toezichthoudende rol. Bevragen en klankborden met de directeur- bestuurder vormen hierbij een belangrijke schakel. 
De Raad van Toezicht is lid van de VTOI
De Raad van Toezicht bestaat uit 6 personen en kent een remuneratiecommissie en een auditcommissie:
 
dhr. L van der Mark 
Voorzitter

dhr. G. Gasseling 
Vice voorzitter en lid auditcommissie 
 
dhr. W. van Schayk 
lid en tevens lid auditcommissie 
 
mevr. M. Schouten
lid en tevens lid remuneratiecommissie 

mevr. A. Mencke
lid en tevens lid remuneratiecommissie

dhr. L. te Molder
lid

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl