Voorzitter én lid voor de Raad van Toezicht gezocht

De nieuwe fusiestichting SPOM/Oeverwal zoekt met ingang van 1 januari 2020 een voorzitter voor de Raad van Toezicht én een nieuw lid. Het fusieproces is met personeel, ouders, GMR en RvT afgerond. Een aanvraag voor toestemming voor de fusie ligt nu bij OCW. De nieuwe statuten moeten nog worden vastgesteld en goedgekeurd. Vanaf de zomervakantie 2019 zal gestart worden met de voorbereidingen voor de inrichting van de nieuwe stichting. 

Meer informatie over deze vacatures kunt u hier vinden.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl