Nieuwe vacatures Oeverwal en Spom

Vacatures

Meer informatie over de vacatures vindt u hier.

Werken bij Oeverwal

In het Bestuurlijk Strategisch Beleidsplan is in de visie op personeel de volgende doelstelling geformuleerd:
 
Stichting Oeverwal is een goede werkgever die haar medewerkers boeit en bindt en die oog heeft voor hun motieven, belangen en ambities.
Dankzij deze betrokkenheid wordt duidelijk wat de kwaliteiten en de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers zijn en worden medewerkers gestimuleerd een bijdrage te leveren aan de doelen van de school en daarmee aan de kwaliteit van het hele onderwijs.
Met deze visie benadrukt de stichting dat het bij personeelsbeleid gaat om zowel de organisatie als het individu.

Media
  • Oeverwal_logo_fc_kl4.jpg
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl