De functionaris voor gegevensbescherming

(FG) houdt binnen Stichting Oeverwal toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. De wettelijke taken en bevoegdheden van de FG geven deze functionaris een onafhankelijke positie in de organisatie. De FG zorgt voor het verbeteren en stimuleren van bewustwording rondom IBP, het afhandelen van informatiebeveiligingsincidenten, adviseert over het regelen van privacy, onderhoudt zo nodig de contacten met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en rapporteert aan de eindverantwoordelijke (het bestuur). De FG heeft regelmatig overleg met de privacy-coördinator. De FG is ook de contactpersoon voor klachten en vragen van betrokkenen.  
De FG kunt u via deze link bereiken: https://www.lumengroup.nl/contact-fg/ 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl