Home| Zoeken| Sitemap| Inloggen

 

Welkom op de website van Stichting Oeverwal, een stichting voor primair onderwijs in de gemeente Beuningen, dorp aan de Waal vlak bij Nijmegen.
 
Het bestuur is er trots op dat in de vier kerkdorpen van de gemeente Beuningen katholieke scholen, openbare scholen en een protestants-christelijke school zijn verenigd binnen één stichting: Stichting Oeverwal. Binnen deze groep van negen scholen functioneert één school voor speciaal basisonderwijs.
 

Waarom Stichting “Oeverwal”

 
Een oeverwal is een natuurlijke verhoging langs de rivieren die is ontstaan door aanslibbing. Van oudsher was deze natuurlijke dijk een veilige plaats om te wonen. De oude kernen van de kerkdorpen Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen zijn gebouwd op zo’n oeverwal.
De grond van zo’n oeverwal behoort tot de meest vruchtbare.
Dat is nu precies wat de scholen van Stichting Oeverwal voor de kinderen willen zijn:
 
                                          Een veilige en vruchtbare omgeving
                         Waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen
 

Een palet aan onderwijsconcepten

De stichting vormt met haar negen scholen weliswaar één organisatie, het is echter geen eenheidsproduct wat onderwijs betreft. Binnen de kaders van het stichtingsbeleid heeft iedere school volop ruimte om het eigen onderwijsconcept vorm te geven en te ontwikkelen.
 

Kracht

De grote kracht van Stichting Oeverwal ligt in het gegeven dat de scholen en de leerkrachten onderling ervaringen en kennis uitwisselen. Hierdoor wordt de medewerkers de mogelijkheid geboden zich continu te ontwikkelen en zodoende met plezier datgene te doen waarom ze bij Stichting Oeverwal werken: tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen.
 
 
 
Powered by Easy Schoolę